Loading…
This event has ended. Visit the official site or create your own event on Sched.
Welkom op de programmawebsite van de DAS Conferentie 2019. Via deze site kun je het volledige programma bekijken en je aanmelden voor de sessies van jouw keuze. Heb je vragen over het gebruik van deze site? Neem dan gerust contact op met Marjolein Wijnker van DAS.
Back To Schedule
Thursday, March 21 • 11:00 - 11:45
GoChem - de Innovatieversneller voor groene chemie in het mkb VOL

Log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Limited Capacity full
Adding this to your schedule will put you on the waitlist.

GoChem - de Innovatieversneller voor groene chemie in het mkb
Innovatie in de chemische sector kan bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving, reductie van CO2 en de groei van de circulaire economie. Mkb-ondernemingen kunnen hierin een belangrijke rol spelen en kennisinstellingen hebben veel te bieden op dit gebied. Deze partijen weten elkaar echter nog niet altijd te vinden. GoChem wil hier verbetering in brengen. Het programma GoChem ondersteunt mkb-ondernemingen in de brede chemie en de chemie-verwerkende industrie bij groene innovatie door de samenwerking met kennisinstellingen te ondersteunen. Praktijkgericht onderzoek kan daarin een belangrijke plaats innemen.
In deze sessie wordt het programma GoChem toegelicht en komen cases aan bod van onderzoekssamenwerking tussen mkb en hogeschool.

Sprekers
GV

Gino van Strijdonck

lector, Zuyd Hogeschool
HV

Harmen Veldman

Programmamanager GoChem, Regieorgaan SIAThursday March 21, 2019 11:00 - 11:45 CET
Zaal 1.50